HA-Cluster

HA-Cluster

برای استفاده مشترک از منابع چندین هاست و بهره گیری از قابلیت هایی نظیر HA1 و DRS2 و FT3 می توان کلاستر را ایجاد نمود. چنین کلاستری از مجموعه سرورهای فیزیکی با پلت فرم مجازی ساز vSphere تشکیل شده و ماشین های مجازی موجود بر روی این پلت فرم ها به صورت متعادل بین هاست های عضو یک کلاستر تقسیم شده اند.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد فرق HA با Fault Tolerance می باشد که نباید با یکدیگر اشتباه شوند. در حالت HA تعادل و توزیع مناسب ماشین ها بین چندین هاست صورت می پذیرد و اگر یک هاست failed شود ماشین های آن بر روی هاست دیگری راه اندازی مجدد 4 می گردند. در صورتی که در حالت FT اگر هاستی از کار بیفتد ماشین های آن بدون هیچ وقفه ای 5 بر روی هاست دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، فایل ارائه شده را دانلود نمایید.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/05/28 بازگشت