سیستم ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان

سیستم ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان

سیستمی است که با استفاده از دستگاه GPS ٬ قادر است در هر لحظه مختصات جغرافیایی خودروی مورد نظر را به همراه تاریخ و زمان قرارگیری در آن موقعیت٬ بدست آورد و این اطلاعات را با استفاده از یک بستر مناسب همانند GSM و یا رادیو به مرکز ارسال کند.

بدین ترتیب مرکز می تواند اطلاعات حرکتی خودرو را در تمام مدت ردیابی و مسیر حرکت خودرو را بر روی نقشه جغرافیایی مشاهده کند و از این رو در بسیاری سیستم های کنترلی بهره گیری از سیستم AVL بسیار سود مند خواهد بود.

شرکت ارتباطات پرشیا به منظور مشاهده هر لحظه از موقعیت خودروها سامانه پرشیا ردیاب را ارائه می دهد . با استفاده از این سامانه و دستگاه های موجود ، شما قادر خواهید بود در هر لحظه موقعیت خودرو را به صورت Online از طریق اینترنت مشاهده کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش پرشیا ردیاب در منوی محصولات مزاجعه نمایید.

0 1395/05/12 بازگشت