ترموستات هوشمند فن کویل

ترموستات هوشمند Persava امکان کنترل یکپارچه و مرکزی تمامی فن کویل های نصب شده در ساختمان را در اختیار شمار قرار می دهد و در روزهای تعطتیل رسمی ( بر اساس تقویم رسمی کشور) و ساعات غیر اداری فن کویل ها به طور خودکار خاموش و یا در حالت مصرف کم قرار می گیرند.

نصب بروی فن کویل های موجود :

ترموستات های Persava به راحتی بروی فن کویل های فعلی نصب می گردد و قابلبیت کنترل مکانیزه و یکپارچه تهویه ساختمان را امکان پذیر می سازد.

کنترل هوشمند بر اساس تشخیص حضور :

در صورتی که از سالن استفاده نمی گردد و یا شخص برای مدت طولانی در محوطه حاصر نباشد سامانه به طور خودکار در حالت کاهش مصرف قرار می گیرد.

Alternate Text

کاهش هزینه

کاهش هزینه ماهانه قبوض با کنترل خودکار و هوشمند سامانه های گرمایشی ساختمان و خاموش کردن آن ها در ساعات بلا استفاده علاوه بر کاهش مصرف انرژی هزینه های قبوض آب ، برق ، گاز شما تا 40 درصدکاهش می یابد.

کاهش خرابی

با خاموش کردن فن کویل ها در زمان های بلا استفاده طول عمرشان افزایش می یابد و از هزینه نگهداری و تعمیرات آن ها کاسته می شود

راحتی در کنترل

به راحتی با یک فشردن یک دکمه کل ساختمان و یا طبقه خاص را کنترل کنید، آنا تمامی ساختمان را خاموش و یا روشن کنید، از روی مانیتور مرکزی می توان به راحتی تمامی فن کویل های نصب شده در ساختمان و یا بخش خاصی از ساختمان را کنترل و دما محیط را تنظیم کرد.