Alternate Text

شبکه های LAN/WAN صنعتی

شبکه های محلی ( LAN ) و شبکه های گسترده ( WAN ) بخش مهمی از زیرساخت هر شبکه ارتباط از راه دور و شبکه های مخابراتی محسوب می شوند. این شبکه ها امروزه، ستون اصلی ارتباطات را تشکیل می دهند که این استفاده تنها منوط به انتقال داده نیست بلکه برای دیگر سیستم هایی که از IP استفاده می کنند نیز کاربرد دارد. بنابراین نحوه طراحی و تجهیزات مورد استفاده در این شبکه ها بسیار قابل اهمیت است. توپولوژی شبکه با توجه به اهداف استفاده از شبکه و کاربرد آن، می تواند ستاره¬ای، حلقه ای یا مش انتخاب شود.

شرکت ارتباطات پرشیا، از بزرگترین تهیه کنندگان و ارائه دهندگان محصولات شبکه ای مربوط به کسب و کارهایی با اندازه کوچک، متوسط و بزرگ است که بنا به نیازمندی های پروژه بهترین شبکه ها را برای کارفرمایان پیاده سازی می کند. علاوه بر سخت¬افزارهای مناسب و مهندسین با دانش و متجرب، شرکت ما قادر است که به طراحی سیستم های جزیی، مهندسی ترافیک و بهبود کارایی شبکه با توجه به تحلیل های مناسب بر پایه نیازهای کارفرمایان و استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوین بپردازد، در نتیجه تعادلی بین کارایی بالا و دسترسی پذیری با هزینه مناسب به وجود آورد.