Alternate Text

سیستم تلویزون مدار بسته یک سیستم ضروری برای محیط های صنعتی است که جهت کنترل و نظارت و مدیریت بهتر مورد استفاده قرار میگیرد.تلویزیون مدار بسته جهت نظارت براختلال در نواحی فیزیکی و بهره برداری و فرایندی می باشد و تامین کننده بخشی از ایمنی و امنیت می باشد

این سیستم میتواند صد ها دوربین اعم از دوربینIP و دوربین معمولی و یا ترکیبی از هردو که شامل سایز های مختلف بوده را پشتیبانی کند. همچنین بر اساس نیاز کاربردی و شرایط محیطی طیف گسترده ای از دوربین ها مانند دوربین های مخصوص محیط داخلی و ضد اب و ضد انفجار و ثابت و متحرک و دید در شب را میتوان انتخاب نمود ..