MBR VS GPT

MBR VS GPT

قالب MBR در واقع یک سکتور کوچک از هارد دیسک است که در ابتدای هر درایو قرار میگیرد. این سکتور شامل یک Boot Loader است که اطلاعاتی در خصوص ساختار پارتیشنهای هارد دیسک ، پارتیشن بوت سیستم عامل و غیره را در اختیار قرار میدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، فایل ارائه شده را دانلود نمایید.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/08/24 بازگشت