Alternate Text

Patching ESX Hosts

نرم افزار هایپرویزور ESX نیز مانند دیگر نرم افزارها برای رفع مشکلات امنیتی و نقص های نرم افزاری نیازمند وصله های به روز رسانی است. جهت نصب وصله های به روز رسانی و یا ارتقای هاست های ESX می بایست از نرم افزار Update Manager بهره برد. این نرم افزار با اتصال به vCenter امکان به روز رسانی هاست های متصل به آن را فراهم می سازد. برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی مراحل به روز رسانی و کار با نرم افزار Update Manager فایل زیر را دانلود نمایید.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/04/16 بازگشت