Alternate Text

تاثیر پردازش ابری بر بازار IT

پیش بینی های منتشر شده توسط شرکت های بزرگی چون سیسکو نشان دهنده گستردگی روزافزون تکنولوژی پردازش ابری و بکارگیری آن در سطح جهانیست. این پیش بینی ها حکایت از آن دارد که تا سال 2016 یک سوم اطلاعات موجود در جهان بر روی بسترهای پردازش ابری قرار خواهند گرفت در صورتی که تا پارسال این مقدار فقط به میزان 7 درصد بود.

مقاله پیش رو به بررسی نقش پردازش ابری در اینده IT می پردازد.

دانلود فایل PDF مقاله
1394/04/02 بازگشت